infoaudit-iso.eu
+420 603 282 134
Poradenství a certifikace ISO
Zajistíme vše potřebné pro získání certifikátů!

OHSAS 18001

Charakteristika specifikace

OHSAS 18001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Základním principem je identifikace možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001, ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

Komu je specifikace OHSAS 18001 určena

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům organizací, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých zaměstnanců. Efektivně zavedený systém pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Mezi přínosy zavedeného systému patří

  • Plnění právních požadavků v oblasti BOZP.
  • Minimalizace rizik.
  • Omezení výskytu nemocí z povolání a možných pracovních úrazů.
  • Snížení nákladů souvisejících s úrazy na pracovišti.
  • Zlepšení komunikace se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
  • Úspory na pokutách.

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránek Winternet s.r.o.