infoaudit-iso.eu
+420 603 282 134
Poradenství a certifikace ISO
Zajistíme vše potřebné pro získání certifikátů!

Co je ISO

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), jedná se o využití slova řeckého původu s významem "rovnat se". Tato mezinárodní síť organizací se sídlem v Ženevě koordinuje uspořádání a publikování schválených norem.

Celkové množství publikovaných norem je více než 16500 a definují různé požadavky z různých oborů např. obor papírenský, textilní, chemický, výrobní, stavební, průmysl, testování, svařování, zdravotnictví a další.

Skupina ISO norem je tedy opravdu velmi široká a zkratka ISO sama o sobě neříká, čím se norma zabývá. K přesnému označení slouží číselný kód. Mezinárodní normy jsou poté přejímány do norem evropských (EN ISO) a národních. Jediným orgánem oprávněným k vydávání norem v České republice je Český normalizační institut. Česká norma má označení ČSN (uvádí se před "EN ISO").

Samostatně stojící skupinou jsou potom normy aplikovatelné v každém odvětví. Jedná se o normy definující požadavky na systémy řízení organizací (např.: ISO 9001 - systém managementu kvality, ISO 14001 - systém environmentálního managementu, OHSAS 18001 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránek Winternet s.r.o.