infoaudit-iso.eu
+420 603 282 134
Poradenství a certifikace ISO
Zajistíme vše potřebné pro získání certifikátů!

ISO 9001

Co je norma ISO 9001

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009, jedna se o systém managementu kvality. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Komu je norma určená

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality - ISO 9001 je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.

Společnost může zavést i integrovaný systém ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Přínosy zavedení certifikovaného systému ISO 9001:2008:

  • získání prestižního certifikátu
  • jasně definována pravidla ve společnosti
  • snížení nákladů na nestandartní výrobky
  • neustálé zlepšování
  • zlepšení kvality produkce
  • výhoda v konkurenčním prostředí
  • zvýšení povědomí v oboru podnikání
  • získání významných zákazníků
  • plánování zdrojů
  • a jiné

Principy managementu kvality podle ISO 9000

Zaměření na zákazníka - organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat jejich očekávání, to vše při ekonomicky přijatelných podmínkách.

Vedení - vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, orientace organizace v prostředí. Vytvářejí podmínky, v nichž mohou být zaměstnanci plně zapojeni do dosahování cílů organizace.

Zapojení zaměstnanců - zaměstnanci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace.

Systémový přístup k managementu - Identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k účinnosti a účelnosti činností v organizaci.

Neustálé zlepšování - trvalým cílem je neustálé zlepšování.

Přístup k rozhodování, zakládající se na faktech - účinné a účelné rozhodování je založeno na logické a intuitivní analýze údajů a informací.

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy - schopnost organizace a jejích dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy.

Procesní přístup - požadovaného účinku je dosaženo mnohem účinněji, jsou-li související zdroje a činnosti řízeny jako proces. Definujeme-li management jako účinné a účelné nakládání se zdroji v čase s cílem dosáhnout předem stanovených hodnot výstupů, máme přesně procesní model kvality ztotožněný s definicí správného managementu.

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránek Winternet s.r.o.