infoaudit-iso.eu
+420 603 282 134
Poradenství a certifikace ISO
Zajistíme vše potřebné pro získání certifikátů!

ISO 14001

Charakteristika normy ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Z norem ISO řady 14000 je norma ISO 14001 tou, podle jejíž požadavků se systém zavádí a certifikuje.

Základním obsahem normy je ochrana životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

Komu je norma ISO 14001 určena

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se až milionovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativy.

Přínosy zavedeného systému

Ekologicky orientované řízení neznamená ekonomické zatížení firmy. Zavádění EMS zpočátku vyvolává náklady, ale ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení, udržování a zlepšování systému.

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránek Winternet s.r.o.