infoaudit-iso.eu
+421 907 582 438
Poradenstvo a certifikácia ISO
Zaistíme všetko potrebné pre získanie certifikátov!

ISO

ISO je skratka pre International Organization for Standardization (Mezinárodná organizácia pre normalizáciu), jedná sa o využitie slova gréckeho pôvodu s významom "rovnať sa". Táto medzinárodná sieť organizácii so sídlom v Ženeve koordinuje usporiadanie a publikovanie schválených noriem.

Celkové množstvo publikovaných noriem je viac ako 16500 a definuje rôzne požiadavky z rôznych oborov od papierenstva, cez textilný, chemický, výrobný, stavebný priemysel, testovanie, zváranie, až napr. po zdravotníctvo.

Skupina ISO noriem je momentálne veľmi široká a skratka ISO nám sama o sebe nehovorí, čím sa norma zaoberá. K presnému označeniu noriem slúži číselný kód. Medzinárodné normy sú následne prijímané do noriem európských (EN ISO) a národných. V Slovenskej republike je jediným orgánom oprávneným k vydávaniu noriem Slovenský technický normalizačný inštitút. Slovenská norma má označenie STN (uvádza sa pred "EN ISO").

Samostatne stojacou skupinou sú potom normy aplikovateľné v každom odvetví, jedná se o normy definujúce požiadavky na systémy riadenia organizácie (napr.: ISO 9001- systém managementu kvality, ISO 14001- systém environmentálneho managementu, OHSAS 18001 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránok Winternet s.r.o.