infoaudit-iso.eu
+421 907 582 438
Poradenstvo a certifikácia ISO
Zaistíme všetko potrebné pre získanie certifikátov!

ISO 22000

Čo je norma ISO 22000

Norma ISO 22000, jedná sa o systém managementu bezpečnosti potravín. Autori štandardu ISO 22000 zvolili princíp integrácie s požiadavkami s normou ISO 9001. Štruktúra oboch noriem je veľmi podobná a umožňuje firme, ktorá má už zavedený systém riadenia kvality, jeho menej náročné rozšírenie o riadenie bezpečnosti potravín. Právě spoločné prvky ako je riadenie dokumentácie, systém kontrol a interných auditov, hodnotenie výkonnosti procesov, návrh vývoj a rada iných usnadňuje jeho implementáciu.

Norma preberá požiadavky už dlhodobo používaného predpisu HACCP (Codex Alimentarius). Jedná sa o systém preventívnych opatrení (kritických kontrolních bodov) pre zaistenie zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov behom všetkých postupov od výroby po predaj konečnému spotrebiteľovi, pri výrobe, spracovaní, skladovaní, manipulácii, preprave a maloobchodnej distribúcii. Zameranie je cielené hlavne na prevenciu biologických, chemických a fyzikálnych rizík.

Komu je norma ISO 22000 určená

Systém managementu bezpečnosti potravín podľa požiadaviek normy ISO 22000 je určený všetkým typom potravinárskych organizácii akejkoľvek veľkosti či zamerania.

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránok Winternet s.r.o.