infoaudit-iso.eu
+421 907 582 438
Poradenstvo a certifikácia ISO
Zaistíme všetko potrebné pre získanie certifikátov!

ISO 14001

ISO 14001

Charakteristika normy ISO 14001

Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho managementu (EMS). Z noriem ISO rady 14000 je norma ISO 14001 tou, podľa jej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje. Základním obsahom normy je ochrana životného prostredia a prevencie znečisťovania. Norma nestanovuje žiadne absolútne požiadavky na environmentálne chovanie organizácie, kľadie však dôraz na dodržovanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, vzduch, pôda, odpady, atď.). Základom je identifikácia všetkých možných aspektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Organizácia si sama následne môže určiť, čím najviac životné prostredie zaťažuje a hľadať vhodné metódy k postupnému znižovaniu dopadov do životného prostredia.

Komu je norma ISO 14001 určená

Systém environmentálneho managementu podľa požiadaviek normy ISO 14001 je určený všetkým organizáciam bez ohľadu na odbor činnosti, alebo veľkosť, ktoré chcú aktívne zlepšovať svôj prístup k ochrane životného prostredia a vyhnúť sa až milionovým pokutám od Slovenskej inšpekcie životného prostredia za nedodržovanie požiadaviek legislatívy.

Prínosy zavedeného systému

Ekologicky orientované riadenie neznamená ekonomické zaťaženie firmy. Zavádzanie EMS zo začiatku vyvoláva náklady, ale v strednedobom horizonte by mal úžitok z EMS prevyšovať výdaje na zavedenie, udržovanie a zlepšovanie systému.

  Copyright © 2023 audit-iso.eu

Tvorba www stránok Winternet s.r.o.